Zetel v.z.w.:  

KBO 0408.014.464  

Documentatiecentrum
Elisabethlaan 103 C - 3200 AarschotHERTOGELIJKE AARSCHOTSE KRING VOOR HEEMKUNDE v.z.w.
Zetel : Documentatiecentrum, Elisabethlaan 103 C 3200 Aarschot.
Statuten in het Belgisch Staatsblad van 19 december 1963.

Nieuws Mededelingenblad nr. 3 van mei 2024 Nieuws

 

Openingsregeling
documentatiecentrum.

Het documentatiecentrum is open:
op donderdag van 10 tot 12 uur;
na telefonische afspraak op de andere dagen;
elke 2e maandag van de maand
voor genealogische opzoekingen
(van 20.00 tot 22.00u) (zie: Genealogie).


 
Extra's:
Genealogie
Films de Grecht
Geschiedenis
Beelden van vroeger
Burgerslachtoffers WOI
Erfgoed

 

   

De Kring

De vereniging werd gesticht in 1961 met als doel diverse activiteiten te ontplooien m.b.t. de geschiedenis, de volkskunde, het behoud en de verrijking van cultuurpatrimonium en het bewaren van het nog ongeschonden natuurschoon van de streek. Daartoe werd regelmatig tussengekomen bij officiŽle instanties. Ook talrijke tentoonstellingen werden ingericht, steeds met bijhorende catalogus.
De recentste statuten zijn verschenen in het staatsblad van 12 januari 2024.

Tijdschrift

Holva 2019 nr 4

De HAKVH geeft het driemaandelijks tijdschrift "Het Oude Land van Aarschot" uit. Het tijdschrift bevat circa 240 blz. per jaar. Dit tijdschrift wordt gratis toegestuurd aan alle leden van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde! De inhoud van de lopende jaargang (en vorige jaargang) is in te zien. Een lijst van artikels in de jaarboeken en de volledige reeks tijdschriftnummers (1962-2021) van "Het Oude Land van Aarschot" kan ook bekeken worden als een pdf !

Het Oude Land van Aarschot bevat ook een rubriek "Vraag en Antwoord" waarvan je hier de lijst van vragen en verwijzing naar de antwoorden vindt.
Redactie :

Mededelingenblad

Naast dit tijdschrift wordt er ook een tweemaandelijks "Mededelingenblad" uitgegeven waarin de uitstappen en andere activiteiten worden aangekondigd en inlichtingen verschaft.
Het recentste mededelingenblad kan je lezen door hier te klikken. (pdf opent in apart venster)

Het tweemaandelijks mededelingenblad van de HAKVH is ook per e-mail beschikbaar!

Aangezien alsmaar meer leden en sympathisanten van onze kring over een eigen e-mailadres beschikken, willen wij aan hen die dit wensen dit mededelingenblad op een digitale manier ter beschikking stellen: mail uw e-mailadres door naar ons secretariaat op volgend e-mailadres van de HAKVH:
Wij garanderen u dat uw e-mailadres alleen zal gebruikt worden voor het toezenden van het mededelingenblad en info over de activiteiten van de HAKVH en dit alles conform de wetgeving terzake op de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Publicaties en Bibliotheek

Bovendien verschenen er ook nog heelwat andere publicaties, ondermeer in de reeks "Bijdragen tot de geschiedenis van Het Land van Aarschot". U kan de lijst van de uitgaven raadplegen.
De vereniging beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek in de zetel van de vereniging, Elisabethlaan 103 C te Aarschot. De lijst van beschikbare werken staat nu online !
Ze kan gratis worden geraadpleegd op donderdag van 10.00u tot 12.00u of na afspraak met de bibliothecaris E. Dehond (tel. 0477/84.80.08).

Lid worden

Lid worden in 2024 kan door storting op rekening : IBAN: BE21 0682 4694 9903, BIC: GKCCBEBB van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde v.z.w., 3200 Aarschot, hetzij als :

Handelaar - steunend lid (met vermelding op de website en alle mededelingsbladen) € 50
Beschermend lid (met vermelding, zonder vermelding indien de overschrijving "anoniem" bevat) € 50
Erelid € 40
Gewoon lid € 30
Buitenlands Lid € 60