Zetel v.z.w.:  

KBO 0408.014.464  

Documentatiecentrum
Elisabethlaan 103 C - 3200 Aarschot 

Uit Het Oude Land van Aarschot

Vraag en Antwoord

Hier komen de vragen te staan die door de lezers van het Oude Land van Aarschot worden gesteld. Indien er een antwoord op de vraag verscheen in een nummer van het tijdschrift, zal dit hier aangegeven worden.

 

VRAAG NR. 533 - De Keyser uit Rillaar 

Op internet is over de Rillaarse soldaat De Keyser, die in Sint-Joris sneuvelde, verwarrende informatie te vinden. (https://www.wardeadregister.be/nl/content/de-keyser-26 en http://www.sint-joris-aan-de-ijzer.be/wereldoorlog1/overledenen/8-overleden-of-gewonde-militairen).
Zo wordt er over Edouard Nicolas en Everard Nicolas gesproken, over de 6de Linie 2/3 (7de Cie) en de 6de Linie 3/2 (10de Cie), was hij Korporaal mil (lichting 1907) of Soldaat 2de Klasse. Mijn vraag is of dit alles over dezelfde soldaat de Keyser uit Rillaar gaat ? Wie heeft meer informatie over de gesneuvelde De Keyser uit Rillaar?

Ivo VAN HEES

VRAAG NR. 532 - Uittreksel overlijden Debecker Petronilla  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. LII, 2017, nr.4, blz.240)

Ik ben al heel lang op zoek naar ÚÚn van de voorouders van mijn familie. Er is iemand die mij een tip doorgaf dat die persoon overleden zou zijn in Aarschot. Kan u mij helpen met een uittreksel uit de overlijdensakte van Petronilla Debecker. Ze zou gestorven zijn in Aarschot op 6 maart 1820. Mijn familielid Petronilla De Becker (of Debecker) is geboren te Haacht op 23/12/1724 en gehuwd te Wakkerzeel op 27/02/1753 met Vermeylen Joannes. Daar ze dan bijna 96 jaar zou zijn twijfel ik of het over dezelfde persoon gaat.

Franšois VERMEULEN - Mechelen

VRAAG NR. 531 - Burgerlijke stand 

Onlangs kregen wij bezoek van verre familieleden uit de USA. Zij vertelden van hun "pastor Filip Michiels," in Louisiana. Zijn familie "Michiels" is afkomstig uit Rillaar in BelgiŰ. In 1880 is zijn grootvader "toen 4 jaar" met 3 broers en hun ouders naar Amerika vertrokken via Antwerpen. Ik heb reeds eens voor hem opgezocht via internet, maar de akten van de Burgerlijke Stand Rillaar stoppen daar in 1870, terwijl zijn grootvader in 1876 zou geboren zijn in Rillaar.
Waar kan ik de akten van de Burgerlijke Stand raadplegen? Bestaan er eventueel geschriften of werken betreffende de emigratie naar de USA van mensen uit Rillaar?
Ik hoop dat u mij kan verder helpen.

Magda VAN GRIEKEN - Keerbergen

VRAAG NR. 530- Weverij Persy  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. LII, 2017, nr.4, blz.240)

Aarschot op het einde van de 19de eeuw. Mijn belangstelling daarvoor is gewekt door de evocatie "de Grecht". Heeft die weverij echt bestaan of is dat een uitvindsel van de tekstschrijvers van "de Grecht"?
Kan iemand hier iets meer over vertellen?

Franšois VERMEULEN - Mechelen

VRAAG NR. 529- "Villa Persy" te Aarschot - Architect Langerock  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. LII, 2017, nr.4, blz.239)

Bij opzoekingen naar architect Pieter Langerock (Gent 1859 - Leuven 1923), stootte ik op een vermelding van een plan (bewaard door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel) dat hij gemaakt heeft voor een toegangshek ("grille d'entrÚe") van de 'Villa Persy' te Aarschot. Ik vind echter geen verdere informatie over de woning en ik had graag van u vernomen of dit bij uw vereniging een belletje doet rinkelen. Alle informatie is welkom (adres; bouwgeschiedenis; bestaat het gebouw nog; indien niet, wanneer werd het afgebroken; foto's van vroeger of nu; vroegere en/of huidige eigenaar...).

Vincent LANGEROCK

VRAAG NR. 528 - weggevoerden WO 1 

de toenmalige gemeenten Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek. Het gaat om de opgeŰisten en weggevoerden in het kader van de verplichte tewerkstelling, waarmede begonnen werd in november 1916. Onder de weggevoerden van Steenokkerzeel is er ook een Van Halle Alexander, geboren te Aarschot op 31.01.1896, zoon van Jan Frans Van Halle en van Catharina Anna Elisabeth Van Brussel. Ik vermoed dat hij op het ogenblik van zijn wegvoering niet in Steenokkerzeel woonde, maar dat dit vanuit Aarschot gebeurde. Kan er daar iemand eventueel meer gegevens over verstrekken?

Daan VANDERHULST - Melsbroek

VRAAG NR. 527 

Mijn naam is Guido Jannes, ik ben een afstammeling van Hendrik Jannes, die burgemeester van Aarschot was in 1882. Mijn grootvader was Achilles Jannes, wiens grootvader op het Lindeke woonde, een boerderij op Ourodenberg. Hijzelf woonde in Aarschot op het Schaluin in een huis dat verwoest werd in WOI, en later werd hij hoofdonderwijzer te Stokkel.
Ik zou graag bepaalde zaken opzoeken en nakijken in de notulen van de Schepengriffies (bv. Sch Gr Aarschot 1769 Pr 91 bis akte 5) en in oude notarisakten (bv. notaris De Cock testament Jannes Jan Baptist 26.01.1776 NGB nr. 12338 nr. 1).
Kan er iemand mij op weg helpen?

Guido JANNES - Grimbergen

VRAAG NR. 526 - Van Thielenbrug  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. LII, 2017, nr.4, blz.237)

Ik had graag geweten hoe de Van Thielenbrug aan zijn naam komt? Op jullie website heb ik daarover niets gevonden.

Guido WOUTERS

VRAAG NR. 525  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. LI, 2016, nr.4, blz.240)

In O.L.v.A.,jg. LI, 2016, nr.3, blz.179, staat een foto van het bestuur van de Tuinbouwschool Aarschot Herkent iemand personen op deze foto?

 

VRAAG NR. 524  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. LI, 2016, nr.3, blz.179)

In het Aarschotse, rond WO II, zou er een huis of villa bestaan hebben met de naam Beukenhof. Weet iemand over welke villa dit gaat ? Waar was deze gelegen en door welke familie werd ze bewoond ?

Bert GYBELS

VRAAG NR. 523 

In O.L.v.A.,jg. LI, 2016, nr.2, blz.120, staat een foto van vermoedelijk rond 1930 betreffende een jubileum binnen de familie Caeberghs-Van Brusselen, nabij de Leuvensesteenweg. Weet iemand meer over deze foto of de aanwezige personen ?

Willy CAEBERGHS, Hove

VRAAG NR. 522  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. L, 2015, nr.1, blz.60)

Waar kan ik ergens (een tekening van) het wapenschild van Rillaar terug vinden?

Armand VERTESSEN

VRAAG NR. 521 

Wie kan de "Aarschotse Kantclub De Vlasblomme" helpen?
In een oud boekje "De Aarschotse kant" geschreven door A. Paessens en uitgegeven door de Aarschotse Kring voor Heemkunde in 1969, kwamen wij te weten dat er lang geleden in Aarschot mooie kant geklost werd door thuiswerksters.
Zij woonden vooral in de "Grecht," nu Nieuwstraat. Een van de bekendste dames zou "Mie de Draaier" zijn.
Wie weet een verhaal over Mie en haar companen en heeft misschien ook nog een foto van haar (hen).
Laat het ons weten en we zijn jullie bij voorbaat heel dankbaar.

Simonne ANTHIERENS (ere-voorzitster kantclub "De Vlasblomme")

VRAAG NR. 520 

Graag had ik wat meer informatie willen krijgen over Jan Van Couwenberg uit Gierle. Hij is geboren in Gierle op 13.01.1893.
Zijn legergroep heeft zich achter de IJzer teruggetrokken en hij is daar tot het einde van de oorlog geweest. Hij is daar tweemaal gekwetst geweest.
Hij zou een grote rol gespeeld hebben bij de bevrijding van de gegijzelden uit de kerk in Aarschot. Hij zou namelijk de deur geopend hebben. Hij maakte deel uit van het 7de linieregiment dat toen aanwezig zou geweest zijn in Aarschot.
Jan was helemaal niet spraakzaam was over zijn oorlogsbelevenissen. Kan iemand mij helpen met informatie? Op die manier kunnen wij dan misschien de oorlogservaringen van Jan reconstrueren

Ludo CUYNEN

VRAAG NR. 519  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIX, 2014, nr.4, blz.240)

Ik ben op zoek naar meer informatie over dokter Antoine Goetseels. Hij was als dokter verbonden aan het Gasthuis te Aarschot vanaf 1855.
Voor 1875 is hij verhuisd naar Anderlecht wijk Kuregem. Ik zou graag te weten willen komen in welke straat dat hij met zijn gezin te Aarschot woonde en of er ooit iets over hem verschenen is in een publicatie van jullie.
Wat ik wel weet over hem is dat hij afkomstig was uit Herent waar hij geboren is op 28 december 1815 als zoon van Franciscus Goetseels en Anna Elisabeth Bosmans. Op 15 april 1841 behaalde Antoine aan de Katholieke Universiteit van Leuven zijn "grade acad´┐Żmique". Na het behalen van zijn diploma als dokter in de geneeskunde, de chirurgie en de verloskunde vestigde hij zich in Herselt waar hij op 28 april 1843 zijn praktijk opende. Hij volgde er dokter-burgemeester Joannes Baptista Josephus Van den Bulck op die te Herselt overleed op 6 juni 1843. Op 31 januari 1845 huwd Antoine Goetseels met Theresia Rosalia Goetseels, de dochter van zijn voorganger dokter. Van hen werden er te Herselt vier kinderen geboren en te Aarschot twee.
Een paar summiere gegevens over zijn carriere als dokter te Herselt en Aarschot heb ik in mijn bezit.

Tom PELGRIMS-VANDERSTAPPEN

VRAAG NR. 518  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIX, 2014, nr.4, blz.240)

Ik ben momenteel bezig met het schrijven van een artikel over consul-generaal Eduard Alfons Pollet (1857-1938).
Hij was actief tijdens de Eerste Wereldoorlog in Londen.
In 1919 werd door vooraanstaanden uit de industri´┐Żle, financi´┐Żle. wereld een borstbeeld overhandigd aan de consul voor zijn verdiensten tijdens de Groote Oorlog.
Op het bronzen borstbeeld van 1919 - in bezit van het stadsbestuur van Gistel - staat de naam van Paul Vande Kerckhove. (P. VD Kerckhove gesigneerd). Het beeld werd geschonken door ere-ambassadeur Louis Borremans (Aarschot 1900). Het beeld stond jarenlang in de ambassade van Helsinki.
We kunnen nergens terugvinden wanneer hij overleden is. In jullie bezit is een artikel over L. Borremans. Misschien hebben jullie ook een foto?
Borremans was gehuwd met de kleindochter van de consul-generaal.

Marc VANSEVENANT

VRAAG NR. 517 

Wie heeft informatie over deze foto?  
(foto in O.L.v.A.,jg. XLIX, 2014, nr.2, blz.120)
 
De foto werd (zie bordje) genomen ter gelegenheid van een landbouwtentoonstelling in Hasselt in 1900. Op de foto staan leerlingen van een Landbouw- Avondschool. Zij behaalden in Hasselt de 2de Prijs.
 
Volgens de gegevens van Mon en Jos Nijs staan er zeker vier Aarschottenaren op. Waarschijnlijk gaat het hier dan ook over een landbouwavondschool voor jongens uit Aarschot en omgeving, ingericht door de Aarschotse Boerenbond(?).
 
1. Links onderaan: Louis Nijs (in 1914 caf´┐Żbaas van La Nouvelle Poste op het begijnhof. Hij werd opgeroepen voor het leger in juli 1914 en beschreef zijn belevenissen als soldaat in een dagboek.
2. Links tweede rij (met handen op schouder van Louis) zijn broer Herman Nijs.
3. Daarnaast nog een broer: Edward Nijs.
4. Tweede rechts (zittend): Frans Van de Velde uit caf´┐Ż De Roos (nu Huize Eigen Haard), zoon van Jan Van de Velde, slachtoffer WO I.
Gaat het hier inderdaad over een Aarschotse klas van de avondlandbouwschool? Wie zijn de anderen?

I. VAN HEES

VRAAG NR. 516 

In een recente editie van "Rondom Aarschot" las ik een bijdrage over de moordzaak op Paulina Verheyen, daterend van het jaar 1910.
Naar ik lees beschikken jullie over documentatie over deze zaak. Is deze inderdaad beschikbaar en toegankelijk?

R. VAN STEIJVOORT

VRAAG NR. 515  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIX, 2014, nr.3, blz.180)

Kan iemand meer informatie bezorgen over de onderstaande foto's. (afgebeeld in O.L.v.A.,jg. XLVIII, 2013, nr.4, blz. 238)
Het geschrift is niet zo duidelijk. Ik vermoed dat op de foto mevrouw Damsin (?) staat uit? Zij zou de vrouw van de burgemeester geholpen hebben bij haar vlucht naar Nederland (Bergenop-Zoom). Ook een zekere Roosts uit Werchter was hierbij. Ik veronderstel dat gaat over mevrouw Tielemans. De bijgevoegde datum is onduidelijk.
De foto bevindt zich in het archief van het Stedelijk Museum.

I. VAN HEES

VRAAG NR. 514 

Dikwijls heb ik mij reeds afgevraagd wat de betekenis is van mijn familienaam Heyligen.
Zouden jullie mij kunnen laten weten vanwaar deze naam komt en de betekenis ervan

E. HEYLIGEN

VRAAG NR. 513  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLVIII, 2013, nr.4, blz.239)

Allicht herinneren sommigen zich nog de ontploffing van de fabriek in Tessenderlo op 27 april 1942?
Er werd gesproken van Duitse dynamiet-fabrikatie, van ontplofte oorlogszeep, van sabotage...
Er is later uitgemaakt dat 150 ´┐Ż 300 ton ammoniumnitraat is ontploft bij dynamiteren.
Aarschotse scouts zijn er gaan helpen. Het Rode Kruis van Aarschot is er ook gaan helpen.
Er waren 97 doden en vele gekwetsten.
Zijn hierover nog meer gegevens bekend of heeft iemand hierover nog meer informatie?

B. TUERLINCKX

VRAAG NR. 512 

Kan er mij iemand informatie bezorgen over de Priorij Christus Koning in de jaren 1967 tot en met 1970 Gelrode?
In die jaren verbleven daar monniken en oblaten van Vita et Pax

M. VAN VALCKENBORGH

VRAAG NR. 511  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLVIII, 2013, nr.2, blz.120)

In het archief van de familie Coomans de Brach´┐Żne wordt een prent bewaard van een auto Fiat Mod 510 die Oscar-Eug´┐Żne Coomans de Brach´┐Żne in 1925 aankocht in Brussel en waarmee hij in Aarschot rondreed.
   Wanneer verscheen de eerste automobiel in Aarschot?
   Wie was of waren de eerste autobezitter(s) in Aarschot?
   Welke automerken waren er in Aarschot te zien?
   Wanneer opende de eerste garage voor automobielen in Aarschot?
   Waar stond de eerste benzinepomp in Aarschot?

F. VANHOOF

VRAAG NR. 510  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLVIII, 2013, nr.2, blz.120)

Afgebeeld een postkaart van de Grote Markt te Aarschot (afgebeeld in O.L.v.A.,jg. XLVIII, 2013, nr.1, blz. 60). De kaart dateert wellicht uit de late jaren 20 van vorige eeuw. De prentkaart is een (bruine) Nels kaart uitgegeven door: ´┐ŻL. Verlinden - Deleender, Bazar, Martelarenstraat, 52, Aerschot´┐Ż.
Opvallend zijn de 2 houten staken naast de pomp. Is er iemand die weet wat de functie van die palen was ?

A. DE RYCK

VRAAG NR. 509 

Als lid van de locale heemkring en van de KNSB doe ik al een aantal jaren opzoekingen ivm de gesneuvelden van WOI. E´┐Żn van mijn projecten is de omstandigheden van de Slag om Namur (23 augustus 1914) uit het oogpunt van mijn overgrootvader te beschrijven via mijn website. http://www.everyoneweb.com/fransvankerckhoven Ik tracht ook een zo volledig mogelijke lijst van gesneuvelde vestingjagers op te stellen. E´┐Żn van deze gesneuvelde strijdmakkers van mijn overgrootvader was afkomstig uit Langdorp:
   Verbruggen Alfons, soldaat
   Geboren te Langdorp en gesneuveld te Jambes op 27/08/1914
Ik vroeg me nu af of u over bijkomende gegevens (bidprentje, foto,....) beschikt van deze soldaat en of deze gegevens zou mogen gebruiken - mits bronvermelding - op mijn site.

N. VAN KERCKHOVEN

VRAAG NR. 507  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLVIII, 2013, nr.2, blz.119)

Weet iemand de herkomst of betekenis van de naam Schaluin?
Ik heb begrepen dat Schaluin in Aarschot een straatnaam is. Ook in Booischot (deelgemeente van Heist-op-den-Berg) was er eertijds een straat die Schaluin werd genoemd. We kunnen echter niet achterhalen wat de betekenis ervan is.
Deze info dient voor een expo in de herfst van 2013 rond straten en pleinen van Heist-op-den-Berg.

L. HERTELEER

VRAAG NR. 506 

Ik bezit twee oude fotos (afgebeeld in O.L.v.A.,jg. XLVII, 2012, nr.4, blz. 232 en 234). De eerste is genomen voor Patisserie Stevens Grote Markt 3 (het huis waar ik ben opgegroeid en waar mijn ouders eveneens een patisserie hadden). Op de achterkant staat 29 juli 1923.
De andere een groep langs de Demer tussen de Amerstraat en de hoogbrug met vermelding Aarschot Kermis 1922.
Het enige wat ik over de foto’s weet is dat het allemaal Aarschottenaars zijn die deel uitmaakten van de Burgerkring?
Op de foto aan de hoogbrug zijn 2 personen ge´┐Żdentificeerd nl. de eerste dame van rechts achteraan met de twee vertikale strepen in het kleed Martha Tuerlinckx, dochter van de drukkerij De Klok op de Grote Markt en de eerste zittende vrouw in het midden met strikjes op het kleed Maria Boeckx, latere echtgenote Gustaaf Tuerlinckx van dezelfde drukkerij.
Graag had ik nog wat meer geweten over deze foto’s? Wat was deze Aarschotse Burgerkring?

E. BUSEYNE

VRAAG NR. 505 

In opdracht van de projectvereniging Erfgoedregio Hageland werk ik aan het Centrum Agrarische Geschiedenis aan een rapport over arbeidsmigratie in het Hageland van 1850 tot vandaag. Vooral allerlei vormen van seizoenarbeid zullen worden belicht: Hagelanders die naar Walloni´┐Ż trokken voor de bieten- en graanoogst, of om te werken in de Waalse of Limburgse steenkoolmijnen bijvoorbeeld. Kennen jullie mensen die als seizoenarbeider hebben gewerkt en die ik zou kunnen interviewen?

G. DRAYE

VRAAG NR. 504 

Als lid van de vereniging “7de Bataljon van Linie vzw” tracht ik met mijn medeleden het soldatenleven in de periode 1814-1815 opnieuw leven in te blazen, waaronder tijdens de Slag bij Waterloo ieder jaar. Bij het uitspitten van de namendatabase van het oorspronkelijke bataljon blijkt dat, hoewel het zijn oorsprong vindt in Gent, twee soldaten uit Aarschot te bevatten. Best wel raar, aangezien het voornamelijk bestond uit vrijwilligers uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en het westen van de provincie Antwerpen.
Even een kleine oplijsting van de informatie die ik tot nu toe heb:
• Sergeant Lodewijk Van Den Baviere
   Stamnr. 463
   Geboren 13-12-1784
   13 jaar dienst bij de 28i´┐Żme Regiment d’Infanterie de Ligne
   Ridder 4de klasse in de Militaire Willemsorde sinds Waterloo
• Fusilier Fransiscus Vanp´┐Że
   Stamnr. 257
   Geboren 06-06-1796
   Rekruut zonder voorgaande dienst
Beiden hebben de Slagen bij Quatre Bras en Waterloo overleefd.

L. DECKX

VRAAG NR. 503 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLVII, 2012, nr.4, blz. 234)

Graag zou ik de stamboom van de familie langs mijn vaderskant opzoeken.
Mijn grootvader Joseph Boone is geboren in Aarschot op 20.05.1875 en overleden te Erps-Kwerps op 25.01.1946.
Zijn vrouw Huberta Serneels (jawel, familie van de limonadefabriek) is eveneens geboren in Aarschot op 3.11.1877 en overleden te Erps- Kwerps op 13.06.1958.

G. BOONE

VRAAG NR. 502 

Phillippus Ludovicus Meynckens ´┐Ż Langdorp 07 08 1858 en zijn echtgenote Eugenia Serneels vertrokken v´┐Ż´┐Żr 1892 naar Argentini´┐Ż. Hun kinderen waren o.a. :
Andreas ,´┐Ż 05 06 1892 Belle Ville (Arg) en + Boechout 1972 . Benicio Gervasio ,´┐Ż13 02 1898 Rosario , woonde in 1961 in Brussel,
Florentina Romana , ´┐Ż 25 02 1904 Rosario en + 08 06 1922 Landorp, bidprentje ( in mijn bezit ) vermeldt , “dochter van Philippus Ludovicus en Eugenia Serneels , pleegdochter van Ludovicus Isidorus Meynckens en Maria Francisca Van Uytven “
De pleegouders waren oom en tante.
Deze drie (misschien ook andere ?) kinderen kwamen klaarblijkelijk terug uit Argentini´┐Ż zonder hun ouders.
Weet iemand meer over deze familie ?

P. JUSTENS

VRAAG NR. 501 

Ik zoek de geboortedata van Maria Symens en Josephus Mari´┐Żn, getrouwd op 24/5/1806 te Begijnendijk. Dank bij voorbaat!

S. REYNAERT

VRAAG NR. 500 

Kan mij iemand inlichtingen verschaffen over deze personen? Joanna Vermunigt, geboren te Langdorp op 29/3/1737 en overleden te Aarschot tussen 1802 en 1840. Zij was gehuwd met Henricus De Reijck op 27/1/1761 te Langdorp.
Jacobus Vermunigt, waarschijnlijk geboren te Langdorp op 22/10/1697 en er gehuwd op 29/10/1720 met Anna, Catharina Sels, geboren te Langdorp op 17/9/1698.

S. REYNAERT

VRAAG NR. 499  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIX, 2014, nr.2, blz.120)

Ik zoek gegevens over Schellens, burgemeester van Herselt omstreeks 1900.

A. De RIJCK

VRAAG NR. 498 

Wie kan mij vertellen wie er gewoond heeft in de Beemdenstraat in Gelrode, tussen het kasteel van Rivieren en het kasteel van Nieuwland, tussen 1820 en 1860. Waar kan ik dat terugvinden?

R. POTEMANS

VRAAG NR. 497 

Ik ben op zoek naar de eigenaar of eigenaars van het kapelletje in de Amerstraat gelegen juist voor de appartementsblok-Renier. Onlangs werd mij verteld dat deze kapel werd overgedragen aan de Heemkundige Kring. Indien juist: was dit overdracht van beheer of van eigendom en zijn hierover dan documenten beschikbaar?
Dit kapelletje werd jarenlang onderhouden door een mevrouw?

W. WEEMAES

 

VRAAG NR. 496 

Herman Vergels (een voorouder), geboren in Antwerpen op 30- 04-1818, is van zijn militaire dienst ontslagen wegens “infirmit´┐Żs” (gebrekkigheid) door een arrest van de Militie Raad te Leuven. Hij stond op de lijst van de nationale dienstplicht lichting 1837 van de gemeente Gelrode.
Kan men hieruit besluiten dat hij in Gelrode heeft gewoond in die tijd? Zo ja, hoe kan ik dit terugvinden?

L. VERGELS

 

VRAAG NR. 495 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLVII, 2012, nr.2, blz. 116-117)

De laatste bewoner van het kasteel Isschot was Armand Hanssens (†1976), deze was gehuwd met Margaretha Carlier (´┐ŻAarschot 25 april 1891, † Itegem 1969). Uit de bevolkingsregisters weet ik dat zij de dochter was van Seraphinus Carlier en van Elisa Van Meerbeeck.
Graag zou ik te weten willen komen vanwaar deze familie Carlier afkomstig was, geboorteplaats vader en dergelijke en of deze familie Carlier verwant was aan de bekende zakenfamilie Carlier van het bedrijf Petrofina. Voorts wilde ik vragen of deze familie Carlier te Aarschot een gewaardeerde familie was. Ik vermoed in elk geval dat ze wel kapitaalkrachtig zullen geweest zijn gezien het huwelijk tussen Margaretha en Armand Hanssens. Alle informatie omtrent deze familie Carlier kan me interesseren.

I. DOCKX

 

VRAAG NR. 494 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLVII, 2012, nr.1, blz. 59)

Bij deze veroorloof ik mij de vrijheid om 2 vragen te stellen.
1. Bestaat er een inventaris van de grafschriften in de O-L-Vrouwkerk van Aarschot ?
2. Is (was) er een altaar van Sint-Niklaas in de voornoemde kerk ?

J.F.DE CONINCK

 

VRAAG NR. 493 

Mijn grootmoeder is op zoek naar het boek "Vergeten Paradijs" van Jules Geens (Aarschot, 1907-?). Het handelt over de wijk Haterbeek, waar zij haar hele leven heeft gewoond. Dit boek is in geen enkele openbare bibliotheek te vinden, maar misschien weten de lezers van het tijdschrift van de heemkundige kring waar dit boek alsnog te vinden is, of hebben ze het boek zelf in bezit.

R. LEMMENS

 

VRAAG NR. 492 

Ik ben een enthousiast grenspalenzoeker en mijn volgende uitdaging is om in Vlaams Brabant en Brussel de nog bestaande exemplaren te fotograferen en in kaart te brengen. Het gaat om gemeentegrenspalen, provinciepalen, waterschapspalen, domeinpalen, stoeppalen, banpalen, grenspalen van landgoederen, enz.
Behalve dat probeer ik via gemeenten en andere instanties interesse te wekken voor dit culturele erfgoed. Soms is de staat van grenspalen namelijk erbarmelijk of dreigen "palen die in de weg staan" opgeruimd te worden. Dan probeer ik via instantiesactie te laten ondernemen voor veiligstellen, reparatie of renovatie.
Mijn eerste vraag is nu of binnen uw gebied er grenspalen of -stenen bekend zijn. tweede vraag is of de standplaats ook (bij benadering) op te geven is.

FRANS MEEUS, Kapellen

 

VRAAG NR. 491 

Ik heb vandaag een berichtje uit de USA. De familie van een zweefvliegtuig piloot zoekt de familie waar de bewuste piloot in 1944 onderdak heeft genoten. Dit was, zo ver ik het kan lezen, bij Mariette en Eliza Du Bois, Diestschestraat 15 te Aarschot.
Weet u of deze mensen of hun familie nog leeft? Zo ja, hoe daar in contact mee te geraken? Zou het zweefvliegtuig bij Aarschot geland zijn?
Hopelijk kunt u helpen om deze vraagstukken te beantwoorden.

HANS DEN BROK

 

VRAAG NR. 490 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLVI, 2011, nr.2, blz. 115)

Kan iemand me helpen?
Franciscus Mesens was gehuwd met Peeters Maria Theresia, die bij het huwelijk van haar zoon te Herselt op 11/4/1845 nog in leven was en woonde te Langdorp. Bij nazicht van Peeters Maria Theresia in de bewerking van de parochieregisters van Langdorp komt er geen enkele voor die in aanmerking komt. Kan iemand me meer vertellen over deze vrouw. Waar is zij geboren en overleden? Hadden zij meerdere kinderen?
Mesens Franciscus ´┐Ż Herselt 26-03-1771 + Langdorp 2/11/1843 oud 72 jaar gehuwd met Peeters Maria Theresia Mesens Modestus ´┐ŻLangdorp 19/10/1820 hun zoon

M. JANSSENS, Duffel

 

VRAAG NR. 489 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLVI, 2011, nr.2, blz. 115)

Bij de opzoekingen naar de voorouders van mijn moeder in het Geelse stadsarchief ben ik vastgelopen op een inwoner van Aarschot. Joannes Josephus Dille , geboren Aarschot 28-7-1807, gehuwd op ? te ? met Elisabetha Van Mol, geboren te Schulen 28-12-1817. Beide zijn overleden te Geel, Dille op 2-9-1856 en Van Mol op 3-4-1876. Joannes Josephus Dille was een zoon van Henricus Dille en Maria Josephina Christiaens.
Heeft U misschien meer gegevens over deze familie en haar voorouders ? Of kan U mij een tip geven waar ik meer gegevens over deze familie kan vinden ?

M. JANSSENS, Duffel

 

VRAAG NR. 488 

Vier foto's (zie blz. 175 en 176) werden door Eddy Van Hoof aan het museum geschonken.
Ze werden genomen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Oterleek (Nederland). Oterleek is een dorp in de provincie Noord-Holland op een vijf kilometer van Alkmaar. Tot 1970 was het een zelfstandige gemeente. Oterleek maakt nu deel uit van de gemeente Schermer.
Op de foto's staan Belgische vluchtelingen afgebeeld. Waarschijnlijk bevinden er zich ook Aarschottenaren tussen. Is er iemand die een familielid herkent ?

I. VAN HEES, Aarschot

 

VRAAG NR. 487 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLV, 2010, nr.2, blz.113)

Betreffende uw artikels in Het Oude Land van Aarschot, "Aarschotse huisnamen tot aan het Franse tijdperk en de bewoners van die huizen". Deze historische gegevens zijn zeer interessant voor de inwoners van Aarschot en zeker voor de bewoners van deze panden. Daarom vroeg ik mij af of deze informatie ook nog te vinden is voor Testelt. Het dorp Testelt ressorteerde vroeger toch onder Aarschot. Zo moet er vroeger een brouwerij geweest zijn in het dorp, "de drie koningen" maar niemand weet meer waar deze zich bevond! Graag vernamen wij van u of deze bronnen ook voor Testelt beschikbaar zijn. Gezien Testelt veel kleiner is dan Aarschot had ik graag een helpende hand geven om enig zoekwerk te verrichten.

P. BERGEN, Testelt

 

VRAAG NR. 486 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLV, 2010, nr.2, blz.113)

Ik werk momenteel aan een artikel over de woordverklaring van de persoonsnaam “Mangelschots” en de plaatsnamen als “mangelschot, Aarschot, Booischot, Isschot…”. Hoewel het element “mangel/mandel” prioritair is in mijn verhaal, heb ik natuurlijk ook belangstelling voor het tweede deel “schot”, dat verschillende betekenissen kan hebben: zoals o.m. lage afscheiding, houten schot, beschutting voor vee, afgesloten ruimte of stuk grond, vroegere belasting verschuldigd aan de heer. Kunt u me in’t kort de herkomst/betekenis van het toponiem “aar-schot” verklaren?

R. BEYST, Aartselaar

 

VRAAG NR. 485 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLV, 2010, nr.2, blz.113)

Ik woon in de Tieltse Baan in Aarschot. Ik heb lang gedacht dat het stuk waar ik woon 'bergvijver' heet. Nu blijkt dat een lager gelegen gedeelte te zijn van mijn straat en zou het stuk waar ik woon "kloosterlichtgelui" heten. Kent u dit? Heeft u daar meer informatie over?

W. VAN OVERWALLE, Aarschot

 

VRAAG NR. 484 

Oproep aangaande het project:
“Inventarisatie van gebrandschilderde medaillons en ander kleinglas in het Vlaamse Gewest, geproduceerd vanaf de vijftiende eeuw tot het einde van de achttiende eeuw”.

Deze kleine glasraampjes (meestal is de grootste maat niet meer dan 25 cm) hebben veelal een religieuze voorstelling. Ook mythologische thema’s en personificaties komen voor. Verder zijn er ook veel ruitjes met volkse taferelen en wapenschilden. Hun vorm is aanvankelijk rond maar later duiken ook rechthoekige, ruitvormige en ovalen medaillons op. Ook andere vormen treft men sporadisch aan.

Deze inventarisatie kadert in de activiteiten van het Corpus Vitrearum en heeft de steun van de Vlaamse Overheid en gebeurt door drs. C.J. (Kees) Berserik, Den Haag, samen met Prof. Dr. Joost Caen (Schoten/Antwerpen) .

Een eerste deel (Provincie Antwerpen) is met financi´┐Żle ondersteuning van de Vlaamse overheid in 2007 verschenen. Het tweede deel (Oost- en West- Vlaanderen) zal dit jaar verschijnen, en ze hopen het derde deel (Vlaams Brabant en Limburg) rond 2013 gereed te hebben. De auteurs zijn reeds bekend met de ruitjes in het voormalige Gasthuis te Aarschot, de twee ruitjes in het Grauwzustersklooster te Rillaar, het exemplaar in het Stedelijk Museum te Diest, de twee in de kapel van St.-Jan Berchmans en een ovaal medaillon in de basiliek te Scherpenheuvel.

Zij verzoeken de lezers van Het oude Land van Aarschot om dergelijke ruitjes te signaleren. In geval zo’n glasramen gesignaleerd kunnen worden dan is het aangewezen de naam van de eigenaar, de locatie en eventueel ook een foto door te sturen via email aan het secretariaat van de heemkundige kring.

drs. C.J.BERSERIK, Den Haag
prof.dr. J. CAEN, Antwerpen

 

VRAAG NR. 483 

Ik ben bezig de stamboom van de “beiers van Overijse” op te stellen (1100-1500). Indien jullie soms gegevens zouden hebben over deze familie te Aarschot (Jan van Ijsche was schepen van Aarschot in 1421), zou u die mij willen zenden aub? Een Hendrik Van Hove was rond 1540 gehuwd met Cathelijn van Ijsche.

O. MEERT

 

VRAAG NR. 482 

In aanvulling op het antwoord nr. 20 verschenen in Het Oude Land van Aarschot (jg. III, 1968, nr. 1, blz. 32), antwoord gegeven door L.BORREMANS, in verband met m’n voorvader HERMANUS WECKHUYSEN, leren we uit de doopakte van z’n oudste dochter( 1699) dat HERMANUS, MILIS WESTFALIER was.
M’n vraag is nu, welk regiment verbleef er in die periode in de regio en wie was de bevelhebber?
Dit is een minimum aan gegevens die we nodig hebben teneinde verdere opzoekingen te doen in het archief van het Oostenrijks Leger te Wenen.

Albert WECKHUYZEN

 

VRAAG NR. 481 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIV, 2009, nr.4, blz.232)

Ik stel nu een repertorium van de kluizen en recluseries (kluizen voor vrouwen aan kerken en op kerkhoven) in de Nederlanden samen: tot nog toe een duizendtal. Dan moet ik natuurlijk ook de kluis aan de Braeckpoorte te Aarschot behandelen (Gramaye, Antiquitates, 1708, blz.55 en Kort begryp, blz.14-15).
Ik heb drie vragen:
     wat weet jij over deze kluis ?
     waren er andere kluizen op het grondgebied van het huidige Aarschot ?
     waren er in Aarschot geen recluseries ?
In Leuven en omgeving vind ik er een tiental (ook in Bertem) ; in Mechelen en omgeving evenveel,enz. Het zou me verwonderen als er geen waren in Aarschot.
Over deze recluseries vindt men meestal aanduidingen in testamenten en stadsrekeningen ; voor de kluizen zijn belangrijk de sterfregisters (begrafenisregisters). Zou je me kunnen helpen ?

E. PERSOONS

 

VRAAG NR. 480 

Mijn naam is Niko Van Kerckhoven uit Wommelgem en ik heb een site gebouwd over mijn overgrootvader Frans Van Kerckhoven en de Eerste Wereldoorlog.
Mijn overgrootvader heeft deelgenomen aan het beleg van Namur in augustus 1914 als Vesting-Jager-te-Voet. Ik heb getracht om de slag in de 1e sector van de PFN zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Hierbij heb ik ook een lijst samengesteld van de gesneuvelde Vestingjagers.
´┐Ż´┐Żn van deze gesneuvelden was VERBRUGGEN ALFONS, soldaat bij het 1e Vesting-Jagers-te-Voet, geboren in Langdorp en gesneuveld op 27 augustus 1914 te Jambes. Hij ligt nu begraven op de Militaire begraafplaats van Champion.
Om de 31 namen van gesneuvelden een gezicht en een verhaal te geven, ben ik op zoek naar een kopij van een foto en/of een doodsprentje. Wie kan mij daarbij helpen?

Niko VAN KERCKHOVEN, Wommelgem

 

VRAAG NR. 479 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIV, 2009, nr.2, blz.115)

Door ons lid Alfons Lambrechts werd ons ondermeer een fotokopie toegezonden van een familiefoto “Meynckens” te Wolfsdonk circa 1925, waarop ondermeer oud-burgemeester Alfons Meynckens. Op die foto zijn er nog heel wat personen te identificeren.
Die foto ligt ter inzage in ons documentatiecentrum.
Verder stelt hij heel wat vragen in verband met de familie Meynckens, te veel om in ons tijdschrift op te nemen, ondermeer over een Nederlandse (met verwijzing naar Geneanet) en Argentijnse tak (dossier in ons documentatiecentrum).
Wie gegevens bezit over de familie Meynckens kan hem best zelf contacteren: Kunselstraat 11, 3530 Helchteren of alfons.lambrechts_AT_telenet.be (gelieve tevens kopij te sturen aan secretariaat_AT_heemkundeaarschot.be ).

A. Lambrechts

 

VRAAG NR. 478 

Ik zoek de Latijnse tekst van een oorkonde van Jan I van Brabant met betrekking tot de rechtspraak in het Land van Aarschot. (zie bvb. uit Miraues, Opera Diplomatica et Historica, zie daar in deel I, blz. 319-320), of een andere uit een oorkondeboek over Aarschot.

F. Meurisse, Koksijde

 

VRAAG NR. 477 

Ik ben freelance schrijver voor diverse whiskytijdschriften zoals Whisky Passion. Ik zou binnenkort een stuk willen maken over OKAY whisky die vroeger gemaakt werd bij De Torens (Geens) in Aarschot. OKAY whisky sponsorde trouwens ook een wielerploeg.
Ik had graag geweten of U als heemkundige vereniging hier enige informatie over hebt, of enige foto's die - uiteraard mits bronvermelding - gepubliceerd zouden kunnen worden?

S. Hiers, Werchter

 

VRAAG NR. 476 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIV, 2009, nr.2, blz.114 en blz.115)

Sedert een paar jaar ben ik intensief bezig met het verzamelen van alle informatie en documentatie met betrekking tot de gesneuvelden 1914-1918 op het grondgebied van Pervijze, Stuivekenskerke, Oostkerke en Lampernisse, dit in het kader van een jaarlijkse tentoonstelling te Pervijze.
Ondertussen heb ik bijna 3.000 personen teruggevonden waarvan er ook zijn die afkomstig zijn (er geboren of er wonende bij het uitbreken van de oorlog) uit het werkgebied van uw heemkundige vereniging.
Daarom schrijf ik u aan met de vraag of u bijgaand lijstje eens zou kunnen doornemen en zien of jullie mij niet verder kunnen helpen aan doodsprentjes, foto’s, foto van het plaatselijk oorlogsmonument (algemeen beeld en detail met leesbare namen), foto van zijn grafzerk, documenten, persoonlijke verhalen enz… Op het lijstje staat aangevinkt of ik reeds in het bezit ben van bepaalde zaken.

 BOECKX  Romain Joseph Victor  ´┐Ż te Aarschot  ´┐Ż op 18/05/1896  Doodsprentje  Foto
     + te Pervijze  + op 22/10/1914  Foto monument  Foto grafzerk
 DE COSTER  Philip Maria Gustaaf  ´┐Ż te Gelrode  ´┐Ż op 24/08/1893  Doodsprentje  Foto
     + te Pervijze  + op 27/08/1918 - 04u  Foto monument  Foto grafzerk v
 DE RUDDER  Jean  ´┐Ż te Rillaar  ´┐Ż op 12/08/1888  Doodsprentje  Foto
     + te Pervijze  + op 02/10/1914 (?)  Foto monument  Foto grafzerk
 VAN DER HOEVEN  Petrus Josephus  ´┐Ż te Langdorp Wolfsdonk  ´┐Ż op 17/03/1893  Doodsprentje  Foto
     + te Lampernisse  + op 31/10/1914  Foto monument  Foto grafzerk v
 VAN DOREN  Jacques Jeanne Andr´┐Ż  ´┐Ż te Rillaar  ´┐Ż op 14/08/1893  Doodsprentje  Foto
     + te Pervijze - aan de IJzer  + op 24/10/1914  Foto monument  Foto grafzerk
 VERHAERT  Edouard  ´┐Ż te Aarschot  ´┐Ż op 11/01/1895  Doodsprentje  Foto
     + te Oostkerke  + op 1914-1916  Foto monument  Foto grafzerk

Ik hoop op uw medewerking te kunnen rekenen.

H.Declerck
www.pervijze.be/expo1418

 

VRAAG NR. 475 

Tot op heden is men niet in geslaagd de familie Bergen te Testelt te linken met de familie Bergen te Langdorp.
De familie Bergen te Testelt is verwant met de families Swinkels, D'Hondt, enz. (zie ondermeer een artikel van Gust Janssens, Anzela van Peer Koekes in het tijdschrift OLVA, Nummer 2, juni 1979, blz. 73-80)
De oudst gekende Bergen van de tak Testelt is Gaspar Bergen, gehuwd te Testelt op 13/1/1739 met Anna Verbiest.
Zijn ouders of grootouders moeten zeker uit Langdorp afkomstig zijn.
In het OLVA Nummer 1, maart 1979, blz. 24 en 25: L. Borremans, De Familie Reyns (Rens) te Langdorp en omgeving staat driemaal Bergen vermeld, zonder dat er verder wordt op ingegaan.

Onze vraag is vertrekkende van de 3 hoger vermelde Bergens (geboren in 1627, 1631 en 1636) of ´┐Ż´┐Żn tot twee generaties verder kan uitgewerkt worden aan de hand van de informatie van L. Borremans, om dan hopelijk terecht te komen bij Gaspar Bergen?
Graag vernamen wij van u of iemand ons hierbij kan helpen.

P. Bergen, Testelt

 

VRAAG NR. 474 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.3, blz.176 en in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.4, blz.237)

Ik zoek informatie i.v.m. Joannes Baptista Van Hoppe, geboren te Betekom op 21 april 1836 en gehuwd met Johanna Bries (Briers), geboren te Baal op 20 juni 1844. Het huwelijk is waarschijnlijk voltrokken in Aarschot, maar de datum is onbekend. Dit echtpaar is v´┐Ż´┐Żr 20 december 1869 vertrokken naar Poppel (de roots van Van Hoppe is regio Eindhoven, dus op 25 km van Poppel).

Raymond NIJS

 

VRAAG NR. 473

Ik ben op zoek naar informatie over de afspanning "Heybloem" die vroeger op de Oude Mechelsebaan te Langdorp stond. Alle mogelijke informatie is welkom. Ik veronderstel dat er eventueel ook nog oude of recentere foto's van bestaan, aangezien dit gebouw nog niet zo heel lang geleden is afgebroken. Wie kan me helpen ?

Bert COEMANS, Leuven

 

VRAAG NR. 472 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIV, 2009, nr.1, blz. 52-54)

We zijn net gestart met de opmeting van een woning in de Dennenstraat te Aarschot, gelegen in de bekende Steylanden wijk (witte huisjes van zelfde type allemaal). Nu zijn we op zoek naar beeldmateriaal of schriftelijk materiaal over deze wijk. Bijvoorbeeld (oude)luchtfotos, plannen, documenten allerhande, ... van deze wijk. Bestaat hier een uitgave over? Is er al een studie binnen de stedenbouwkundige architectuurgeschiedenis van Aarschot van deze wijk? We zouden het heel interessant vinden hier materiaal over te kunnen inkijken en dupliceren v´┐Ż´┐Żr de aanvang van ons verbouwingsdossier om de historische contouren te kennen. Als U andere instanties of personen weet die ons aan deze info zouden kunnen helpen, zouden we dit erg appreci´┐Żren.

Saidja HEYNICKX - Liesbeth VANDER WAEREN
Architecten, Sint-Joris-Winge

 

VRAAG NR. 471

Wij zijn zinnens om tijdens de "Week van de Smaak" van 3 tot 23 november 2008 een tentoonstelling te houden rond Marie Thumas te Leuven. We zouden deze graag nog aanvullen met typisch Leuvense en/of Hagelandse aspecten. Zo meen ik dat er in Rillaar een erwtjesmarkt bestond en er in de streek heel wat priv´┐Ż-telers als bijverdienste aan Marie Thumas leverden. Beschikken jullie over dit thema meer informatie of kennen jullie andere informatiebronnen?

Chris CROMB´┐Ż
SIWE

 

VRAAG NR. 470 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.4, blz.236-237)

Reeds enige tijd vraag ik mij af vanwaar de naam "Hoogbrug" (Th. De Beckerstraat) in Aarschot is ontstaan. Ik had hieromtrent ook reeds een vraag gesteld op de website van het Aarschots forum. Kennen jullie misschien het antwoord op deze vraag?

Bert GYBELS, Aarschot

 

VRAAG NR. 469

Het gemeentehuis van Temse bestaat 100 jaar. N.a.v. dit feit verschijnt er een boek waarin o.m. de biografie van de architect Charles Nissens zal worden opgenomen. Bij de samenstelling van de biografie van Nissens hebben wij ontdekt dat hij rond 1896 een kasteel in Aarschot heeft gebouwd.
Wie kan mij daar meer info over bezorgen ? Is er ergens in de archieven een bouwplan van een kasteel ontworpen door Charles Nissens? Bestaat dit kasteel nog ?

Digna COPPIETERS
Diensthoofd Burgerzaken- Gemeentearchivaris, Temse

 

VRAAG NR. 468

Bij het opmaken van mijn stamboom ben ik verschillende malen begijnen tegengekomen. In Herentals heb ik er enkele gevonden, er zijn er echter nog.
Zou u eventueel, indien mogelijk, willen kijken of er in de boeken van begijnen en priesters, soms de naam t'Syen, Syen, Seyen, of gelijk welke schrijfwijze voorkomen.

Willy t'Syen

 

VRAAG NR. 467

Een project wat in mijn hoofd zit is het uitgeven van een boek over de geschiedenis van het voetbal en de voetbalclubs van het Hageland in de KBVB. Een geschiedenis die start met de eerst aansluiting in 1912 van Standaard Club Diest en die alle clubs uit de 20 gemeenten van het Hageland zou omvatten. Om te kijken of dit project realiseerbaar is, wil ik natuurlijk eerst weten over welke informatie ik kan beschikken. Hebt u enig idee wie me zou kunnen helpen aan informatie over het voetbal in Groot-Aarschot en alle clubs die aangesloten waren bij de KBVB.

M. SIMONS, Bekkevoort

 

VRAAG NR. 466

Wij hebben zopas een huis gekocht, Steenberg 70 in Rillaar. Graag hadden wij willen weten vanwaar de naam Steenberg afkomstig is? Graag hadden we ook willen weten waar we meer info kunnen bekomen over de vorige eigenaars / bewoners van ons huis?

T. VANDEBROEK, Rillaar

 

VRAAG NR. 465 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.2, blz.118-119)

Ik ben op zoek naar historische informatie over Wolfsdonk. Mijn grootvader (Edmond Van Braeckel) is daar opgegroeid rond 1917-1925 en het is voor hem dat ik op zoek ben naar informatie. Is er misschien ooit een tijdschriftje van de Heemkundige Kring over die periode in Wolfsdonk uitgekomen? Heeft u desnoods een idee waar ik nog informatie kan vinden?

N. VAN DYCK

 

VRAAG NR. 464 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.2, blz.118 en in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.4, blz. 235-236)

V´┐Ż´┐Żr 1940 leerde de Aarschotse jeugd zwemmen in ’t Putteke en nabij die locatie lag ook de Witte Brug. Beide plaatsen kan ik echt niet meer situeren. Wie heeft daar nog weet van?

P. GEVERS, Aarschot

 

VRAAG NR. 463 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.2, blz.117-118)

Het stadhuis van Aarschot werd in augustus 1914 vernield en werd in 1924 heringericht in het Drossaerde in het stadspark (zie publicatie Aarschot in oude prentkaarten). Klopt dat? Zo ja, waar was het stadhuis dan van 1914 tot 1924 en welke bestemming had het Drossaerde dan voordien?

P. GEVERS, Aarschot

 

VRAAG NR. 462 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.2, blz.116-117)

Ik ben bezig met de stamboom Delsard. Mijn betovergrootmoeder heette zo en haar ouders en grootouders waren van Veerle afkomstig. De stamvader was evenwel van Aarschot afkomstig.
Volgende gegevens heb ik:
Joannes Delsard, geboren rond 1750, gestorven te Aarschot op 23/02/1810, getrouwd met Joanna Dierckx, geboren rond 1780 en gestorven op 15/12/1803 in Aarschot.
Minstens 1 kind heb ik teruggevonden: Josephus, geboren te Aarschot op 19/12/1781, die nadien naar Veerle verhuisd is.
Hier zit ik nu vast om verder terug te gaan in de tijd.
Kan er iets teruggevonden worden over deze persoon en zijn gezinsstaat, het aantal kinderen, voorouders, … ?
Delsard klinkt nogal Frans. Is er iemand die weet waar dit vandaan komt, vb. of dit een Franse soldaat geweest is?

Dirk VAN OOSTERWIJCK, Wommelgem

 

VRAAG NR. 461 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.1, blz. 49 en nr.2, blz.110-116)

In het kader van een onderzoek naar religie zijn wij op zoek naar brieven, dagboeken en andere ego-documenten van pauselijke Zouaven uit Belgi´┐Ż uit de periode 1860-1870. Zulke documenten zijn al uitgegeven in verschillende lokale tijdschriften of in andere bronnenpublicaties, maar het gaat daarbij hoogstens om (een beperkt aantal brieven van) +/- 50 van de ongeveer 1.600 Belgische Zouaven.
We zijn er van overtuigd dat er nog een schat aan niet ontsloten materiaal van Zouaven aanwezig is in lokale en persoonlijke archieven.  Om dat materiaal systematisch te verzamelen en te ontsluiten voor verder onderzoek willen wij een beroep doen op de expertise van de vele genealogische, heem- en geschiedkundige verenigingen die ons land rijk is. Wij zijn er immers van overtuigd dat er niemand beter op de hoogte kan zijn van wat voor schatten er nog zitten in parochie-, school-, gemeente-, of priv´┐Żarchieven dan uw leden. Mogen we u vragen ons dergelijke documenten, archieven en publicaties te signaleren?

RUG, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, Gent

 

VRAAG NR. 460

Tijdens een wandeling door Gelrode kwam ik de namen ‘Hondsheuvel’, ‘Mensberg’, ‘Everloos’ en ‘Waterloos’ tegen.  Kent iemand de geschiedenis en de betekenis van deze namen?

Rudi BOLLAERTS, Wespelaar

 

VRAAG NR. 459 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.1, blz. 48)

In opdracht van de Standaard Uitgeverij werk ik aan een reisgids naar de Eerste Wereldoorlog.  Zijn hiervan in Aarschot sporen bewaard gebleven?

Sam VAN CLEMEN, medewerker Ter Speelbergen-Heem-dr. Jozef Weyns

 

VRAAG NR. 458 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLIII, 2008, nr.1, blz. 47-48)

Graag uw korte medewerking gevraagd voor volgend probleempje. Het blijkt dat er in Vlaanderen verschillende woorden bestonden/bestaan om een paard verbaal te commanderen. Mijn vraag: “Welke woorden gebruikte men in uw stad of gemeente om een paard het commando ‘links’ of ‘rechts’ te geven?
Een voorbeeld van mijn eigen gemeente, St.-Katelijne-Waver:
      links werd verbaal gecommandeerd met de woorden: “eir”, “eirweg”, of “urie”
      rechts werd verbaal gecommandeerd met de woorden: “djut” of “djutweg”
Welke woorden werden in uw gemeente hiervoor gebruikt?

Willy VAN HOOF, Sint-Katelijne-Waver

 

VRAAG NR. 457

Volgens Pater L.Patteet, in zijn boek Het geslacht De Kock, zou de afspanning Heibloem, gelegen langs de Oude Mechelsebaan te Langdorp, gebouwd zijn door een Vleminckx, nog v´┐Ż´┐Żr 1600. Er is nu nog een kadastrale wijk die Heybloem heet. Heeft iemand daar meer info over ?

Marcel GULDENTOPS, Leuven

 

VRAAG NR. 456 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLII, 2007, nr.3, blz. 178)

Ik ben bezig met de stamboom van de familie Van Aerschot samen te stellen.
Mijn grootmoeder heette Julia Van Aerschot en haar voorouders stammen af van de bekende familie in Rillaar.
Ik heb al heel wat verzameld en ga in de loop van het jaar daarover een boek uitbrengen.
Graag had ik nog te weten gekomen of de familie Van Aerschot uit Herentals ook van deze tak afstamt en of iemand meer weet aangaande Gisbert Van Aerschot (voor 1701) ?

Dirk VAN OOSTERWIJCK, Wommelgem

 

VRAAG NR. 455

Bij het bewerken van de parochieregisters van Balen stoot ik op een moeilijkheid die ik graag zou oplossen.
Het betreft de nam OERLEMANS of ORLEMANS, eventueel GIERLEMANS, waarbij soms voor dezelfde familie de vermelding staat ofwel Aarschotani ofwel Oorschotani.
Mijn vraag is: Komt in de jaren 1650-1700 deze familienaam voor in de archieven van Aarschot ?

 

VRAAG NR. 454

Ik ben op zoek naar de afstammelingen van Jan Leonard VANDERHEIJDEN. Hij werd geboren in Kaulille op 16.02.1887. In 1912 trouwde hij met Maria Elis. Cath. JAMBON (´┐ŻKaulille 12.04.1886). Dat jaar vestigden zij zich in de Statiestraat in Aarschot. Jan Leonard werkte er als stoker bij de spoorwegen.
Ik heb enkele Vanderheijdens opgebeld in Aarschot, maar zij konden mij niet helpen.
Kunt u misschien achterhalen of dit gezin kinderen kreeg en of er nog nazaten in Aarschot wonen ?

Marie-Louise VANDERHEIJDEN, Neerpelt

 

VRAAG NR. 453 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLII, 2007, nr.4, blz. 231)

Ik maak momenteel een eindwerk in het kader van mijn opleiding 'herborist' over blauwverven, vooral door wede (isatis tinctoria).
Ik weet dat wede vroeger in de streek werd verbouwd en ben op zoek naar overblijfselen ervan: wede- of blauwmolens (in Nieuwrode?), opgravingen (elk spoor zou me kunnen helpen).
Graag ook aanduiding van eventuele boeken, artikels en waar ik ze kan vinden.

Ann VANDEN EYNDE

 

VRAAG NR. 452 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLII, 2007, nr.3, blz. 177)

Onze kring heeft het voornemen een publicatie uit te geven over de slachtoffers van de oorlog 40/45.
Na enig opzoekwerk bleek ´┐Ż´┐Żn van onze dorpsgenoten te Aarschot te zijn gesneuveld.
Op 11 mei 1940 sneuvelde in de Gasthuisstraat 48 Carolus Josephus Janssens, soldaat van de Hulptroepen. Hij zou, volgens de familie, dodelijk gewond zijn geweest na een vijandelijke beschieting of bombardement.
Kunt u dit bevestigen of eventueel meer details geven.

Willem SEGERS, Heemkundige kring Oelegem

 

VRAAG NR. 451

Ik ben op zoek naar het boek van L. Patteet De familie De KOCK in Langdorp. Kan ik dat ergens verkrijgen of inkijken ?
Ook zou ik graag de naam Jannes, Joannis Theodorus, Dirk of Diederick onderzoeken uit Rillaar.
Heeft men hier gegevens over in het Stedelijk Museum te Aarschot ?

Jan JANS, Scherpenheuvel

 

VRAAG NR. 450

Op het ogenblik bereid ik een publicatie voor over een handschriftdat mede geschreven was door Mechtild van der Rivieren, die in 1515 in het klooster Facons in Antwerpen stierf. Ik vermoed dat zij een telg was van het adelijke geslacht uit Gelrode, een deelgemeente van Aarschot.
Wie kan mij hierover nadere gegevens verschaffen ?

Dr. Geertruida DE MOOR
Oblate Sister - USA

 

VRAAG NR. 449 (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLII, 2007, nr.2, blz. 115-116)

In september 2006 hebben wij een huis aangekocht dat gelegen is in de Terheidelaan 24 in Aarschot en dat de naam "Ter Heide" draagt. Het zou gebouwd zijn in 1850 door de toenmalige burgemeester die ook brouwer was van de Aarschotse Bruine.
Het pand zou tijdens W.O. I in beslag genomen zijn en door brand vernield. Het zou ook gediend hebben als militair hospitaal.
Graag zouden wij meer willen weten over de geschiedenis van dit pand en in het bijzonder:
1. wie was de bouwheer in 1850
2. wie was de architect in 1850 en na de brand in 1922
3. welke functies heeft het gebouw gehad
4. welke families hebben er gewoond
5. zijn er foto's van het huis
Het zou ons een groot plezier doen als we iets meer zouden weten over dit huis.

Joos en Hilde STRAGIER-BOGAERT, Rotselaar

 

VRAAG NR. 448  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLII, 2007, nr.2, blz. 115)

Ik ben op zoek voor mijn moeder naar foto's (originele of dubbele) van de offici´┐Żle begrafenis van haar vader Peter Jozef Claes. De foto's die ze hadden, heeft mijn grootmoeder in de jaren '60 of '70 ter goeder trouw uitgeleend voor een tentoonstelling in de streek van Leuven, Aarschot of Mechelen.
We vermoeden dat het een tentoonstelling was naar aanleiding van een viering, herdenking of zoveel-jarig bestaan van een oudstrijdersbeweging, oorlogsslachtoffers, gefusilleerden of de viering van Breendonk. Het spijt me als deze informatie over de tentoonstelling een beetje vaag is, maar niemand van mijn ooms of tantes herinnert zich nog het juiste jaar of de reden voor de tentoonstelling. Mijn moeder en haar broers en zussen hebben toen die foto's voor de eerste en laatste maal gezien.
Mijn grootvader werd geboren te Mol op 01/04/1908 en overleed (gefusilleerd als gijzelaar) op 30/11/1943 te Brasschaat Maria Ter Heide. Hij werd officieel begraven op 14-15 mei 1945. Op 14 mei was er een defil´┐Ż ter zijner nagedachtenis en op 15 mei werd hij begraven. Hij was een verzetsstrijder van de Witte Brigade Fidelio sector 075 (Aarschot). Hij was de leider van deze sector.

Bjorn VANDE MOORTEL, Oostkamp

 

VRAAG NR. 447  (Antwoord in O.L.v.A.,jg. XLII, 2007, nr.2, blz. 115)

Wij hebben in onze parochiekerk, toegewijd aan St.-Niklaas, twaalf prachtige glasramen. Deze zijn allemaal door schenkers betaald en geplaatst in de wisseling van de 19e en 20e eeuw. Ik ben thans bezig met de schenkers op te zoeken. Ik wil hierover iets in onze heemtijding laten verschijnen.
Wij stellen vast dat ´┐Ż´┐Żn van deze ramen volgende tekst heeft: "Aandenken aan E.H. Joannes Bols pastoor in Rillaar overleden (6 februari 1869)".
Ik zou graag wat meer over deze pastoor te weten komen, zijn geboorteplaats, zijn wijding tot priester en dergelijke. Indien er een bidprentje zou te vinden zijn en eventueel een foto, zou ik graag hiervan een kopie krijgen.

F. HOLEMANS, Zoerle-Parwijs

 

VRAAG NR. 446

Op 5 november 2006 werd door ons lid I. Van Hees per e-mail een tot nog toe ongekende afbeelding Aurelianustoren en Lovensche poort tot Aarschot overgemaakt, welke door de stadsarchivaris van Kortrijk was toegestuurd. Op een navraag aldaar om nadere inlichtingen over de schilder, de herkomst, de datum en het inventarisnummer uit de verzameling, kon voornoemde archivaris ons helaas niet verder helpen.
De afbeelding werd hem, samen met nog andere, door een aantal collega's geschonken ter gelegenheid van de erfgoeddag.
Deze die niet in verband met Kortrijk stonden, bezorgde hij aan archivarissen en bibliothecarissen van de betreffende gemeenten.
Het zou uiteraard zeer nuttig zijn indien iemand nadere inlichtingen zou kunnen bezorgen waar zich het origineel bevindt van deze prent van omstreeks 1800.

A. COECK