Zetel v.z.w.:  

KBO 0408.014.464  

Documentatiecentrum
Elisabethlaan 103 C - 3200 Aarschot 

André Delsaerdt (1944-2019)

 
   
     
  Vrij onverwachts, op zondag 3 maart laatstleden, drie weken voor zijn 75e verjaardag, is André Delsaerdt overleden. André was sinds 2009 een zeer actief bestuurslid van onze HAKVH. Hij was eerder al bekend als schelpenverzamelaar en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Conchyliologie (studie van schelpen), lid van de kerkfabriek van Onze- Lieve-Vrouw Aarschot, lid van de museumcommissie en Aarschots eerste archivaris-vrijwilliger en voorzitter van de archiefcommissie. Daarnaast was hij al 30 jaar medestichter en ondervoorzitter van de Aarschotse afdeling van Familiekunde Vlaanderen. Als godsdienstleraar in het Aarschots Damiaaninstituut heeft André duizenden jongeren begeesterd met zijn verhalen en levenswijsheid. Voor de HAKVH was hij de grote ijveraar voor archeologisch onderzoek in Aarschot, en vooral de schrijver van de verhalen betreffende de burgerslachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in Aarschot in de HAKVH-uitgave "Wie waren ze?". Hiervoor kreeg André Delsaerdt op 25 november 2018 nog de Jozef Terweduweprijs.
In onze volgende uitgave van het Oude Land van Aarschot zullen we een uitgebreide herdenking wijden aan André Delsaerdt. Het Bestuur van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde biedt aan de echtgenote en familie van André zijn innige deelneming aan bij het heengaan van hun dierbaar familielid en wenst hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies