Zetel v.z.w.:  

KBO 0408.014.464  

Documentatiecentrum
Elisabethlaan 103 C - 3200 Aarschot   

Genealogisch en historisch archief in Aarschot

 

Stamboomonderzoek in Aarschot heeft vaak nogal wat frustraties tot gevolg: bronnen zijn beperkt en er is de magische grens van de Franse Revolutie. Wie hier zoekt naar voorouders vindt helaas niet vaak de nodige gegevens. Wat is er aan de hand ? In Genealogisch en historisch archief in Aarschot is een eerste antwoord te vinden.

 

 

   

Agenda Familiekunde Aarschot 2018-2019

 

In Aarschot is een vereniging voor familiekunde actief. De genealogische vereniging heeft een indrukwekkende verzameling genealogisch bronmateriaal verzameld. De bijeenkomsten zijn elke 2e maandag van de maand (behalve juli en augustus) in de lokalen van de HAKVH, Elisabethlaan 103c, Aarschot. Agenda FV Aarschot 2018-2019

 

 

   

Genealogische gegevens in Het Oude Land van Aarschot

 

In de bijna 50 jaren dat het Oude Land van Aarschot verscheen, werden regelmatig resultaten van genealogische opzoekingen in Aarschot en omstreken gepubliceerd. In de eerste jaargangen waren dat vooral klappers op de parochieregisters, later ook stambomen en familiegeschiedenissen. De lijst van genealogische publicaties in HOLvA, geeft een overzicht.