Zetel v.z.w.:  

KBO 0408.014.464  

Documentatiecentrum
Elisabethlaan 103 C - 3200 Aarschot   

Mijn stamboom opmaken: hoe begin ik er aan ?

 

Op 2 maart 2023 was er in Tweebronnen te Leuven de sessie Hoe beginnen aan je stamboom en familieverhaal. De presentatie van deze avond met alle tips is beschikbaar in 3 delen: Hoe begin ik er aan ? - Opzoeken en bewaren. - Latijn en Republikeinse Kalender. Ook de pagina met Online Bronnen is hier te vinden !

Tijdens de erfgoeddag zondag 28 april 2019 hebben we geïnteresseerde beginnende stamboomzoekers persoonlijk mogen adviseren. Die summiere beschrijving van een geslaagde aanpak vind je op hoe begin ik eraan. In de tekst wordt ook verwezen naar een pagina met interessante links. Uiteraard is iedereen ook welkom voor meer uitleg tijdens de openingsuren in het documentatiecentrum en tijdens de activiteiten van de HAKVH Werkgroep Genealogie (programma hieronder).

 

 

   

Genealogisch en historisch archief in Aarschot

 

Stamboomonderzoek in Aarschot heeft vaak nogal wat frustraties tot gevolg: bronnen zijn beperkt en er is de magische grens van de Franse Revolutie. Wie hier zoekt naar voorouders vindt helaas niet vaak de nodige gegevens. Wat is er aan de hand ? In Genealogisch en historisch archief in Aarschot is een eerste antwoord te vinden.

 

 

   

Agenda Werkgroep Genealogie 2023

 

Binnen haar structuur heeft de HAKVH een Werkgroep Genealogie opgericht. De bijeenkomsten zijn elke 2e maandag van de maand in de lokalen van de HAKVH, Elisabethlaan 103c, Aarschot. Agenda Werkgroep Genealogie 2023

 

 

   

Genealogische gegevens in Het Oude Land van Aarschot

 

In de meer dan 50 jaren dat het Oude Land van Aarschot verscheen, werden regelmatig resultaten van genealogische opzoekingen in Aarschot en omstreken gepubliceerd. In de eerste jaargangen waren dat vooral klappers op de parochieregisters, later ook stambomen en familiegeschiedenissen. De lijst van genealogische publicaties in HOLvA, geeft een overzicht.