Zetel v.z.w.:  

KBO 0408.014.464  

Documentatiecentrum
Elisabethlaan 103 C - 3200 AarschotDe Grecht

 

   

De Grecht, een begrip in onze stad, maar kóm je soms wel eens in die buurt? Of denk je nog altijd dat die te mijden is? Dat cliché gaat al decennialang mee, maar is echt niet relevant. Als je er nooit komt, of niet veel aandacht hebt voor wat je rondom je ziet, heb je wellicht ook nog nooit de grote muurschildering gezien op de betonnen steunmuur in de Nieuwstraat ter hoogte van de huisnummers 28 tot 36. Die muur werd meer dan 20 jaar geleden opgetrokken ter vervanging van een andere muur die verzakt was, waardoor enkele huizen gevaar liepen beschadigd te worden.

 

 

   
De muur in de GrechtBrochure de Grecht
 
   

 
Op initiatief van mensen uit de Grecht en door hen bekostigd, werd enkele jaren geleden op die muur een grote schildering aangebracht, waarop heel wat zaken te zien zijn die verwijzen naar de vrij recente geschiedenis van de buurt. Weinige mensen kennen echter de verhalen achter de afbeeldingen. Daarom wil de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, in samenwerking met de stad en mensen uit de Grecht, die muurschildering figuurlijk wat meer in de verf zetten.

 

 

   

Op 24 september 2023 werd een groot feest georganiseerd in de Grecht.
Ook van dit feest werden opnames gemaakt. Dit is de link naar die video:

Feest in de Grecht 24 september 2023

 

 

   

Bij de brochure "De Grecht" werden ook illustratieve filmpjes gemaakt.
Hieronder de links naar dit videomateriaal. (links worden later nog aangevuld !)

1. De Volle Pint en de Bergvissersvrouwen

2. Mit Cock

3. Paraplumaker, voetbalploegen en duivensport

4. De fanfares en cinema Centra

5. Wielrenners, de boerderij van Stappe en het café van Nette Nepes

6. Crosser Victor Govaerts, den Engelsman en naaister Mieke Verstrepen

7. Fons van de Cappelin, Rooie Lup en Julleke Tent