Zetel v.z.w.:  

KBO 0408.014.464  

Documentatiecentrum
Elisabethlaan 103 C - 3200 AarschotGenealogische bijdragen in het Oude Land van Aarschot

   
jaarboek 3, blz. 70-72 Meeus, J. Haardtelling te Aarschot in 1526

jaarboek 4, blz. 65-68 Meeus, J. Een namenregister van ingezetenen te Aarschot in 1789

Holva JG 1, 1966, blz. 11-17 Verpoylt, Z.E.H. Een doopregister van de O.L.Vrouwkerk te Aarschot (1795-1798)

Holva JG 1, 1966, blz. 30-38 Teeuwen, N. Huwelijken te Aarschot in 1558-1559

Holva JG 1, 1966, blz. 67-71 Verpoylt, Z.E.H. Een doopregister van de O.L.Vrouwkerk te Aarschot (1795-1798)

Holva JG 2, 1967, blz. 38-43 Verpoylt, Z.E.H. Huwelijken te Aarschot van 1754 tot 1771 (deel 1: 1754-1763)

Holva JG 2, 1967, blz. 61-69 Teeuwen, N. Testamenten van 1558-1559 uit Aarschot

Holva JG 2, 1967, blz. 76-80 Verpoylt, Z.E.H. Huwelijken te Aarschot van 1754 tot 1771 (deel 2: 1764-1771)

Holva JG 2, 1967, blz. 107-112 Verpoylt, Z.E.H. Een huwelijksregister van de O.L.Vrouwkerk te Aarschot (1797-1802)

Holva JG 3, 1968, blz. 121-129 Borremans, L. De familie van Leemputten te Aarschot

Holva JG 4, 1969, blz. 9-13 Gerits, T. J. Een haardtelling van de dorpen van het land van Aarschot uit 1491

Holva JG 4, 1969, blz. 140-143 Verpoylt, Z.E.H. Fragmenten uit een doopboek van Baal ten tijde van kapelaan Arnold Valcx (1695 en 1696)

Holva JG 5, 1970, blz. 79-83 Hellebaut, Fr. De familie Van Ophem te Aarschot

Holva JG 6, 1971, blz. 28-39, 41-59, 81-90, 125-130
Holva JG 8, 1973, blz. 80-89, 101-117
Patteet, L. Afstammelingen van Karel de Grote in het Oude Land van Aarschot
 (6 delen)

Holva JG 8, 1973, blz. 145-160 Camerlinckx, F. Vlaamse families in Argentina tussen 1880 en 1910

Holva JG 9, 1974, blz. 1-18, 66-74 Patteet, L. Afstammelingen van Karel de Grote in het Oude Land van Aarschot op het Vennenhof (2 delen)

Holva JG 9, 1974, blz. 53-65, 122-141, 180-188 Borremans, L. De familie Tielemans te Aarschot (3 delen)

Holva JG 10, 1975, blz. 11-25, 55-80 Borremans, L. De familie Daels te Aarschot (2 delen)

Holva JG 10, 1975, blz. 109-119, 165-175
Holva JG 11, 1976, blz. 12-24, 49-60, 137-146
Borremans, L. Hoe een naam te Aarschot veranderd werd. De familie De Caerlé die vroeger de Ka(a) heette (5 delen)

Holva JG 12, 1977, blz. 12-21 Borremans, L. Fragment uit een doopboek - Tweede helft 16de eeuw

Holva JG 12, 1977, blz. 29-35, 85-91 Meeus, J. Over een verzameling doodsprentjes (2 delen)

Holva JG 13, 1978, blz. 10-12 Borremans, L. Familienamen voorkomend in de kerkregisters van Langdorp

Holva JG 13, 1978, blz. 49-62, 79-110, 145-158
Holva JG 14, 1979, blz. 20-34, 49-61, 97-111, 145-153
Holva JG 15, 1980, blz. 8-22, 49-64, 97-110
Holva JG 16, 1981, blz. 145-154
Borremans, L. de familie Reyns (Rens) te Langdorp en omgeving (11 delen)

Holva JG 17, 1982, blz. 129-138, 145-154
Holva JG 18, 1983, blz. 15-24, 59-70, 107-127
Borremans, L. De familie Mertens te Aarschot (5 delen)

Holva JG 19, 1984, blz. 150-168 Borremans, L. Voorgeslacht en kwartierstaat van Arthur Meulemans

Holva JG 21, 1986, blz. 28-36, 72-81, 108-114, 145-156
Holva JG 22, 1987, blz. 26-32
Borremans, L. De familie Braes te Aarschot (5 delen)

Holva JG 22, 1987, blz. 168-187 Cools, J. De Rotselaarse familie Van den Panhuysse

Holva JG 25, 1990, blz. 29-34, 66-76, 97-111, 153-160 Borremans, L. De familie Van Crieckinge(n) te Rotselaar en omgeving

Holva JG 30, 1995, blz. 47-51, 107-116
Holva JG 31, 1996, blz. 33-47
Peeters, M. en Coeck, A. Inwoners uit Aarschot vermeld in Leuvense schepenakten tussen 1767 en 1796 (3 delen)

Holva JG 23, 1998, blz. 18-28 Gerits, J. Mechelse gekochte poorters uit het land van Aarschot

Holva JG 41, 2006, blz. 38-51, 105-115, 155-161, 217-236
Holva JG 42, 2007, blz. 38-50, 98-112, 165-176, 218-223
Holva JG 43, 2008, blz. 36-44, 96-98
De Becker, J. Huwelijksdispensaties voor parochianen van Aarschot (1634-1801)(10 delen)

Holva JG 43, 2008, blz. 161-166 Kempeneers, P. Leg de wapens neer. Inlevering van de vuurwapens in Aarschot (1789)